ağa çalık

ağa çalık

bk. ağıçalık


ağa çalık için benzer kelimeler


ağa çalık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ağa çalık kelimesinin tersten yazılışı kılaç ağa diziliminde gösterilir.