agaroz

agaroz İng. agarose

Agardaki jelleşmeden sorumlu bir bileşik.


agaroz İng. agorose

Elektroforez yönteminde destekleyici tabaka olarak kullanılan deniz yosunundan elde edilmiş polisakkarit yapısındaki polimer.


agaroz için benzer kelimeler


agaroz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'g', 'a', 'r', 'o', 'z', şeklindedir.
agaroz kelimesinin tersten yazılışı zoraga diziliminde gösterilir.