ağciger

ağciger

Akciğer


ağciger, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'c', 'i', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
ağciger kelimesinin tersten yazılışı regicğa diziliminde gösterilir.