ağdık boğaz

ağdık boğaz

Obur, pisboğaz.


ağdık boğaz için benzer kelimeler


ağdık boğaz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'd', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'o', 'ğ', 'a', 'z', şeklindedir.
ağdık boğaz kelimesinin tersten yazılışı zağob kıdğa diziliminde gösterilir.