ağıla

ağıla

Gece, kırda yatırılan koyun sürüsünü korumak için yapılan çitle çevrili yer, açık ağıl.


ağıla

Daldırma suretile dikilen bağ çubuğu.


ağıla için benzer kelimeler


ağıla, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'a', şeklindedir.
ağıla kelimesinin tersten yazılışı alığa diziliminde gösterilir.