ağıllamak

ağıllamak

Koyun, keçi gibi hayvanları sağmak üzere ağıla koymak.


ağıllamak

İkram etmek, ağırlamak: Misafiri ağılladık.


ağıllamak

Ağırlamak, misafir kabul etmek


ağıllamak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağıllamak kelimesinin tersten yazılışı kamallığa diziliminde gösterilir.