ağındıruk

ağındıruk

Reçine, çam sakızı.


ağındıruk, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'u', 'k', şeklindedir.
ağındıruk kelimesinin tersten yazılışı kurıdnığa diziliminde gösterilir.