ağınma

ağınma

a. Ağınmak işi.


ağınma İng. sublimation

Katının ergimeden buhara dönüşmesi olayı.


ağınma

bk. uçunma.


ağınma için benzer kelimeler


ağınma, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
ağınma kelimesinin tersten yazılışı amnığa diziliminde gösterilir.