ağır aksak

ağır aksak, -ğı

a. 1. müz. Klasik Türk müziğinde bir usul. 2. sf. Yavaş. 3. sf. mec. Kesintili, düzensiz. 4. zf. Yavaş ve düzensiz bir biçimde: “Gözlerini yumdu ve kendini ağır aksak seyreden bir rüyanın içinde buldu.” -E. Şafak.


ağır aksak için benzer kelimeler


ağır aksak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'k', 's', 'a', 'k', şeklindedir.
ağır aksak kelimesinin tersten yazılışı kaska rığa diziliminde gösterilir.