ağır dolu

ağır dolu

Kürekleri suya derince daldırarak yavaş yavaş ve vücut hamlesiyle çekiş için kullanılır.


ağır dolu için benzer kelimeler


ağır dolu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'd', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
ağır dolu kelimesinin tersten yazılışı ulod rığa diziliminde gösterilir.