ağır gönüllü

ağır gönüllü

Korkak.


ağır gönüllü için benzer kelimeler


ağır gönüllü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'ü', 'l', 'l', 'ü', şeklindedir.
ağır gönüllü kelimesinin tersten yazılışı üllünög rığa diziliminde gösterilir.