ağır küre

ağır küre

a. jeol. Yer yuvarlağının, yoğunluğu ve katılığı çok olan bölümü, barisfer.


ağır küre için benzer kelimeler


ağır küre, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', şeklindedir.
ağır küre kelimesinin tersten yazılışı erük rığa diziliminde gösterilir.