ağır sıvı

ağır sıvı İng. heavy liquid

ağır sıvı için benzer kelimeler


ağır sıvı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', şeklindedir.
ağır sıvı kelimesinin tersten yazılışı ıvıs rığa diziliminde gösterilir.