ağır tav

ağır tav

Çamuru çokça, toprağı sabana yapışacak kadar yaş olan tarla.


ağır tav için benzer kelimeler


ağır tav, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 't', 'a', 'v', şeklindedir.
ağır tav kelimesinin tersten yazılışı vat rığa diziliminde gösterilir.