ağır ve sakıncalı işler

ağır ve sakıncalı işler İng. dangerous and difficult labours

Yasasında ve tüzüğünde belirtildiği gibi yapımı yoğun insan gücü ile sağlanabilen ya da dokuncalı sonuçlar ortaya çıkarması bakımından yapımlarında büyük sakınca ve uyanıklığı gerektiren işler.


ağır ve sakıncalı işler için benzer kelimeler


ağır ve sakıncalı işler, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'v', 'e', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'c', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
ağır ve sakıncalı işler kelimesinin tersten yazılışı relşi ılacnıkas ev rığa diziliminde gösterilir.