ağırdamak

ağırdamak

1. Eskimek, köhneleşmek: Şu ev ağırdamış. 2. Düşündüğünü anlatamamak.


ağırdamak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağırdamak kelimesinin tersten yazılışı kamadrığa diziliminde gösterilir.