ağırık

ağırık

Yatak, yorgan gibi şeylerin konulduğu yer, yüklük.


ağırık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
ağırık kelimesinin tersten yazılışı kırığa diziliminde gösterilir.