ağırlıksız kesitaraştırma

ağırlıksız kesitaraştırma İng. unweighted cross-section

Bir araştırma evreninin her alt kesimine toplam içindeki göreli payıyla orantılı bir yer veren kesitaraştırma.


ağırlıksız kesitaraştırma için benzer kelimeler


ağırlıksız kesitaraştırma, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'k', 's', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 't', 'a', 'r', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
ağırlıksız kesitaraştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşaratisek zıskılrığa diziliminde gösterilir.