ağırsamah

ağırsamah

Yiyecek kokmaya, bozulmaya yüz tutmak.


ağırsamah, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
ağırsamah kelimesinin tersten yazılışı hamasrığa diziliminde gösterilir.