ağırsamak

ağırsamak

(-i) 1. Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak. 2. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. 3. Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek.


ağırsamak

Yiyecek kokmaya, bozulmaya yüz tutmak.


ağırsamak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağırsamak kelimesinin tersten yazılışı kamasrığa diziliminde gösterilir.