ağırsımak

ağırsımak

Yiyecek kokmaya, bozulmaya yüz tutmak.


ağırsımak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'ı', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağırsımak kelimesinin tersten yazılışı kamısrığa diziliminde gösterilir.