ağırsınmak

ağırsınmak

1. Bir işi ağır bulmak, yüksünmek, yük saymak, angarya saymak. 2. Hakaret saymak, ağırına gitmek, alınmak: Ben bu sözü ağırsınıyorum. 3. Hoş karşılanmamak, istiskal olunmak: Ağırsanacağım yere hiç misafir olmam.


ağırsınmak

Ağır bulmak, yüksünmek.


ağırsınmak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağırsınmak kelimesinin tersten yazılışı kamnısrığa diziliminde gösterilir.