ağırsu

ağırsu Fr. eau lourde

(kimya)


ağırsu, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'u', şeklindedir.
ağırsu kelimesinin tersten yazılışı usrığa diziliminde gösterilir.