ağırtortu

ağırtortu İng. placer

madencilik: Akarsu, yel vb. etkilerle töz parçacıklarının tüm mekanik derişmesinden oluşmuş maden yatağı.


ağırtortu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 't', 'o', 'r', 't', 'u', şeklindedir.
ağırtortu kelimesinin tersten yazılışı utrotrığa diziliminde gösterilir.