ağışah

ağışah

Yün, iplik eğirilen iğin altına takılan yuvarlak ağaç parçası, ağırşak.


ağışah, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'a', 'h', şeklindedir.
ağışah kelimesinin tersten yazılışı haşığa diziliminde gösterilir.