ağıştırmak

ağıştırmak

Üstü kapalı anlatmak, hissettirmek, dolayısiyle duyurmak.


ağıştırmak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağıştırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıtşığa diziliminde gösterilir.