ağıtlamak

ağıtlamak

El, kol, vücut hareketleriyle karşısındakini sakındırmak.


ağıtlamak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağıtlamak kelimesinin tersten yazılışı kamaltığa diziliminde gösterilir.