ağızdan soluk verme

ağızdan soluk verme Alm. durch den Mund ausatmen

Soluğu ağız yoluyla verme.


ağızdan soluk verme için benzer kelimeler


ağızdan soluk verme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'd', 'a', 'n', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
ağızdan soluk verme kelimesinin tersten yazılışı emrev kulos nadzığa diziliminde gösterilir.