ağızdırık

ağızdırık

Ağızlık, sigara takımı.


ağızdırık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
ağızdırık kelimesinin tersten yazılışı kırıdzığa diziliminde gösterilir.