ağızla

ağızla

1. bk. ağızlık (I)-19. 2. bk. ağızlık (I)-14.


ağızla

Su arkının sulanan yerlere açılan kısmı, ark başı, arklardan sulanacak tarlaya açılan su yolu.


ağızla

Dokuma tezgâhında mekiğin işlemesi için bırakılan çözgü aralığı.


ağızla için benzer kelimeler


ağızla, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'l', 'a', şeklindedir.
ağızla kelimesinin tersten yazılışı alzığa diziliminde gösterilir.