agkın

agkın

Yüksek, muvazenesi bozuk denk, yük.


agkın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'g', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
agkın kelimesinin tersten yazılışı nıkga diziliminde gösterilir.