ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın

ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın

“kendini acındıranlardan kork” anlamında kullanılan bir söz.


ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın için benzer kelimeler


ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın, 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'd', 'e', 'n', ',', ' ', 's', 'a', 'h', 't', 'e', ' ', 's', 'ö', 'z', 'd', 'e', 'n', ' ', 'k', 'e', 'n', 'd', 'i', 'n', 'i', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın kelimesinin tersten yazılışı nıkas inidnek nedzös ethas ,nedzög ralğa diziliminde gösterilir.