ağrı kesilmesi

ağrı kesilmesi Lat. analgesia

Ağrının ilaç, soğuk, ısı, akupunktur vb. gibi etkenlerle ortadan kaldırılması, analjezi.


ağrı kesilmesi için benzer kelimeler


ağrı kesilmesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ağrı kesilmesi kelimesinin tersten yazılışı isemlisek ırğa diziliminde gösterilir.