ağrılı ıkınma

ağrılı ıkınma İng. tenesmus

Dışkının veya idrarın dışarı atılması sırasında ağrı ve etkisizlik duygusu, buruntu, tenesmus.


ağrılı ıkınma için benzer kelimeler


ağrılı ıkınma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
ağrılı ıkınma kelimesinin tersten yazılışı amnıkı ılırğa diziliminde gösterilir.