ağrılı yüz seğirim

ağrılı yüz seğirim Fr. Tic douloureux de la face, syn. névralgie épileptiforme

ağrılı yüz seğirim için benzer kelimeler


ağrılı yüz seğirim, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'ü', 'z', ' ', 's', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
ağrılı yüz seğirim kelimesinin tersten yazılışı miriğes züy ılırğa diziliminde gösterilir.