ağzı açıklık

ağzı açıklık, -ğı

a. Ağzı açık olma durumu.


ağzı açıklık için benzer kelimeler


ağzı açıklık, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ağzı açıklık kelimesinin tersten yazılışı kılkıça ızğa diziliminde gösterilir.