ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur

ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur

“bir kişinin tutum ve davranışları, o kişide birtakım eksiklikler bulunduğunu gösterir” anlamında kullanılan bir söz.


ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur için benzer kelimeler


ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur, 42 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', ',', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'ş', 'a', 'ş', 'ı', ' ', 'e', 'n', 's', 'e', 's', 'i', 'n', 'd', 'e', 'n', ' ', 'b', 'e', 'l', 'l', 'i', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', şeklindedir.
ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur kelimesinin tersten yazılışı rulo illeb nednisesne ışaş üzög ,irğe ızğa diziliminde gösterilir.