ağzı kalabalık

ağzı kalabalık

sf. Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz konuşan, boşboğaz (kimse): “Ata bu yılışık ve ağzı kalabalık heriften hazzetmez.” -A. İlhan.


ağzı kalabalık

Boşboğaz, geveze, sır tutmaz.


ağzı kalabalık için benzer kelimeler


ağzı kalabalık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ağzı kalabalık kelimesinin tersten yazılışı kılabalak ızğa diziliminde gösterilir.