ağzına kilit takmak (veya vurmak)

ağzına kilit takmak (veya vurmak)

1) susmak; 2) susturmak.


ağzına kilit takmak (veya vurmak) için benzer kelimeler


ağzına kilit takmak (veya vurmak), 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'k', 'i', 'l', 'i', 't', ' ', 't', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'v', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ağzına kilit takmak (veya vurmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamruv ayev( kamkat tilik anızğa diziliminde gösterilir.