ağzını bozmak

ağzını bozmak

kaba sözler söylemek, küfretmek: “Bütün yapma inceliğine karşın kabaydı karısına karşı. Dövdüğü de oluyordu, ağzını bozduğu da.” -O. Rifat.


ağzını bozmak

Her şeyi açığa vurmak.


ağzını bozmak

At gemine aldırış etmeden istediği yere gitmek.


ağzını bozmak

Tatlının üzerine ekşi yemek.


ağzını bozmak için benzer kelimeler


ağzını bozmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'z', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağzını bozmak kelimesinin tersten yazılışı kamzob ınızğa diziliminde gösterilir.