ahar

ahar

a. (a:har) esk. Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım.


ahar

1. Hayvanların su içtiği taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı. 2. Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla. 3. Hayvan yemliği. 4. İçi oyuk ağaç dibek. 5. Demirci ocağı yanındaki oyma yalak.


ahar

1. Çay, dere, akarsu. 2. Su arkı, ince kanal, akak. 3. Pınar. 4. Çeşme. 5. Çeşme oluğu.


ahar

1. Bir çeşit kâğıt ve bez cilâsı. 2. Tutkal yerine kullanılmak üzere pişirilen şekersiz nişasta peltesi.


ahar

1. Gurbet, dışarı yer: Ali ahardan gelmedi. 2. Yabancı, yerli olmıyan: Bu akşam bizim evde ahar köylüler var.


ahar

Obur, gereğinden çok yiyen.


ahar

Gelir.


ahar

Garip, yabancı


ahar

Eski çalışma (meşk) kâğıtları üzerine sürülen, nişasta ve yumurtadan yapılmış bir karışım. (Ahar, kâğıt üzerinde oluşturduğu parlak yüzey nedeniyle, yazıların ıslak süngerle silinmesi ve kâğıdın yeniden kullanılması olanağını sağlar.)


ahar

Eskiden kullanılan kâğıt cilâsı.


âhar

başka, başkası.


ahar için benzer kelimeler


ahar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'a', 'r', şeklindedir.
ahar kelimesinin tersten yazılışı raha diziliminde gösterilir.