ahır gübresi (yanmış)

ahır gübresi (yanmış) Osm. (yanmış) ahır gübresi

ahır gübresi (yanmış) için benzer kelimeler


ahır gübresi (yanmış), 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'ı', 'r', ' ', 'g', 'ü', 'b', 'r', 'e', 's', 'i', ' ', '(', 'y', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ')', şeklindedir.
ahır gübresi (yanmış) kelimesinin tersten yazılışı )şımnay( iserbüg rıha diziliminde gösterilir.