ahır sekisi

ahır sekisi

Kışın, sıcaklığından faydalanarak oturmak için ahırın bir yanına set halinde yapılan, yüksekçe ve sofa genişliğinde oda: Oturduğu yer ahır sekisi, çağırdığı padişah türküsü.


ahır sekisi için benzer kelimeler


ahır sekisi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'ı', 'r', ' ', 's', 'e', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ahır sekisi kelimesinin tersten yazılışı isikes rıha diziliminde gösterilir.