ahkırık

ahkırık

Balgam çıkarırken boğazdan gelen hırıltılı ses.


ahkırık, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
ahkırık kelimesinin tersten yazılışı kırıkha diziliminde gösterilir.