ahletgakı

ahletgakı

Yassı taşlarla oynanan bir çocuk oyunu.


ahletgakı

Dilimlenerek kurutulmuş ahlat kurusu.


ahletgakı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'l', 'e', 't', 'g', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
ahletgakı kelimesinin tersten yazılışı ıkagtelha diziliminde gösterilir.