ahmakıslatan

ahmakıslatan

a. (ahma'kıslatan) Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti: “Ahmakıslatan hâlâ kesilmiyor.” -R. N. Güntekin.


ahmakıslatan, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'h', 'm', 'a', 'k', 'ı', 's', 'l', 'a', 't', 'a', 'n', şeklindedir.
ahmakıslatan kelimesinin tersten yazılışı natalsıkamha diziliminde gösterilir.