ALI ile biten kelimeler

ALI ile biten veya sonunda ALI olan kelimeler 1320 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

alı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. alı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ALI ile biten kelimeler

25 harfli

istemem diyenden korkmalı, türetilmiş çıkarım kuralı, yazılım güncelleme kanalı

24 harfli

avrat malı, kapı mandalı, genel ağ iletişim kuralı, internet iletişim kuralı, mantıksal çıkarım kuralı, olanaklı durumlar kuralı, olanaklı düzenler kuralı, olanaklılık giriş kuralı

23 harfli

cezaları toplama kuralı, gemi adamı kişisel malı, karşılıklı çıkar kuralı, Kemeny çıkarsama kuralı, öncülsüz çıkarım kuralı, Williams’ın itme çatalı, zorunluluk çıkış kuralı

22 harfli

birörnek olmama kuralı, borç deflasyonu kanalı, büyülü sağaltım masalı, genel değilleme kuralı, omurilik merkez kanalı, Schütz-Borrisow kuralı

21 harfli

amaca uygunluk kuralı, Apple iletişim kuralı, dil altı büyük kanalı, genelden özele kuralı, göz çukuru üst kanalı, pankreas büyük kanalı, pankreas küçük kanalı, posta iletişim kuralı, taşıyıcı kişisel malı, tikel özelleme kuralı, tümel özelleme kuralı, yönleç toplama kuralı

20 harfli

altınla ödeme kuralı, arkadan aydınlatmalı, genel toplama kuralı, ilkel çıkarım kuralı, karşılıklılık kuralı, pay yüklenim anamalı, Spearman adım kuralı, yapay reçine tutkalı, yumuşak doğum kanalı

19 harfli

bileşik üçlü kuralı, büyük orman kartalı, cankurtaran sandalı, dama tahtası kuralı, değişmelilik kuralı, dış kapının mandalı, genel çarpma kuralı, Hume-Rothery kuralı, küçük orman kartalı, özel toplama kuralı, safra kesesi kanalı, soluk borusu çatalı, ücret fiyat sarmalı, yanlış konum kuralı, yuluncul sarsakçalı

18 harfli

altın külçe kuralı, birörneklik kuralı, çoklu efekt pedalı, gübre idrar kanalı, kemik doğum kanalı, kesişmezlik kuralı, Markofnikof kuralı, nazofarinks kanalı, özel çarpma kuralı, replikasyon çatalı, rezorpsiyon kanalı, sıkı ayırma kuralı, tümdengelim kuralı

17 harfli

akyuvar artımcalı, altın para kuralı, bülbülbükü çuvalı, çift metal kuralı, dönüştürme kuralı, ejakulator kanalı, ekskresyon kanalı, en az çaba kuralı, enflasyon sarmalı, epididimis kanalı, eşdeğerlik kuralı, geçişlilik kuralı, gerektirme kuralı, Halkamsı, Halkalı, ışınımlama kanalı, ikiterimli kuralı, soluk borusu dalı, sonöncesi dalgalı, tahlisiye sandalı, tanjantlar kuralı, tırnağı karıncalı, ...

16 harfli

alacalı bolacalı, alacalı bulacalı, Barikatlar kralı, Bartholin kanalı, Caemmerer çatalı, cankurtaran salı, dizimleme kuralı, Finike portakalı, heple hiç kuralı, ilişiklik kuralı, karşıtlık kuralı, kıvılcım kangalı, Kirchhoff kuralı, L'Hopital kuralı, meme başı kanalı, muhabbet tellalı, odaklama kangalı, ortaklık anamalı, salyangoz kanalı, sarımsak hardalı, Tinbergen kuralı, ...

15 harfli

alametifarikalı, Arşimet sarmalı, ayağı garıncalı, Bergmann Kuralı, boşaltım kanalı, çamaşır mandalı, debriyaj pedalı, döndürme çatalı, Eustachi kanalı, faslacık gagalı, fırlatma kanalı, harekete dayalı, hospital kuralı, iletişim kuralı, irgitim sarmalı, irkilim kangalı, işletme anamalı, kaldıraç kuralı, kaplama tutkalı, karşılaştırmalı, kısaltma kuralı, ...

14 harfli

afralı tafralı, akcılhgarabalı, ana bilim dalı, ardışık kuralı, Aşağıkarıncalı, atmaca kartalı, Bayatdoğanşalı, boncuk tutkalı, Cournot kuralı, çıkarım kuralı, dağıtım kanalı, Değirmenayvalı, dışa patlamalı, ependim kanalı, eşitlik kuralı, fallopi kanalı, Galile sarmalı, Gartner kanalı, geçmişi kınalı, glüten tutkalı, gözçeyh olmalı, ...

13 harfli

ahırat suwalı, akbaba kıralı, Akçaykaracalı, akıntı kanalı, Ampère kuralı, annı akıtmalı, arslan havalı, Asarcıkkayalı, ayırma kuralı, balık kartalı, balık tutkalı, bandl kangalı, basıratı bâlı, belder çuvalı, boncuk haralı, borsa tellalı, burnaz kafalı, büyüme çatalı, büyüme kuralı, Cramer kuralı, Cuvier kanalı, ...

12 harfli

ak yuvarcalı, akbaba kralı, akım sarmalı, akort çatalı, alalı bulalı, Allen kuralı, altın kuralı, Aşağıçulhalı, Aşağıtaşmalı, Aşağıtulgalı, Aşağıyongalı, Aşağıyufkalı, atmık kanalı, Avustralyalı, bardi çakalı, Bayes kuralı, beyaz yakalı, bıçkı çuvalı, bilelik halı, bir numaralı, Büyükyoncalı, ...

11 harfli

180° kuralı, ağzı havalı, ağzı kapalı, ahlı karalı, ak akarcalı, aklı karalı, ala kangalı, anıştırmalı, arapmandalı, Aşağıelmalı, Aşağıyuvalı, atkı kuralı, Avusturyalı, bağışlamalı, basıra balı, Büyükelmalı, Büyükkayalı, Büyükyakalı, Danimarkalı, dayanışmalı, dedemsakalı, ...

10 harfli

açıklamalı, ağarmacalı, Akçakocalı, Aşağıovalı, aşı boyalı, aşk masalı, bakla falı, bandırmalı, bayramcalı, boş kafalı, boy çuvalı, Brezilyalı, Cumakayalı, cürep balı, çikolatalı, Dağyoncalı, Dalmaçyalı, dar kafalı, dedesakalı, dekesakalı, demet dalı, ...

9 harfli

5K kuralı, abartmalı, ağaç balı, aktarmalı, Alahabalı, Alihocalı, Amerikalı, anaç balı, anlaşmalı, Antalyalı, Ardıçdalı, artırmalı, Aşağıbalı, Bafracalı, baklavalı, baltamalı, bandıralı, bataryalı, Belçikalı, beli bâlı, bırakmalı, ...

8 harfli

Afrikalı, ağı dalı, ağlamalı, ahıtmalı, akarcalı, akışmalı, akıtmalı, Akkocalı, Alanyalı, Alpaşalı, Amasyalı, ana halı, Angolalı, Ankaralı, avantalı, Avrupalı, ayakçalı, ayrıcalı, azı balı, badanalı, balinalı, ...

7 harfli

abılalı, adamalı, Adanalı, agıdalı, alacalı, Alaçalı, alakalı, alayalı, alıyalı, anahalı, anavalı, arabalı, arızalı, aromalı, aşamalı, baklalı, Balcalı, baltalı, basmalı, Beydalı, bitbalı, ...

6 harfli

abralı, Açmalı, Ağcalı, ağdalı, ağmalı, akcalı, akçalı, albalı, Alcalı, Almalı, anvalı, arbalı, argalı, arhalı, arkalı, armalı, Arpalı, asmalı, Asyalı, Atçalı, atmalı, ...

5 harfli

abalı, adalı, alalı, analı, Apalı, aralı, asalı, baalı, dualı, edalı, ibalı, imalı, inalı, İsalı, Obalı, odalı, oralı, ovalı, oyalı, ulalı

4 harfli

balı, çalı, dalı, halı, nalı, palı, salı, talı, vâlı, yalı

3 harfli

alı

Kelime Ara