Alces gigas

Alces gigas

bk. büyük mus


Alces gigas için benzer kelimeler


Alces gigas, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'l', 'c', 'e', 's', ' ', 'g', 'i', 'g', 'a', 's', şeklindedir.
Alces gigas kelimesinin tersten yazılışı sagig seclA diziliminde gösterilir.