Alifakı

Alifakı

İçel ili, Tarsus ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Alifakı

Manisa ili, Gelembe bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Alifakı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'l', 'i', 'f', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
Alifakı kelimesinin tersten yazılışı ıkafilA diziliminde gösterilir.