AMI ile biten kelimeler

AMI ile biten veya sonunda AMI olan kelimeler 785 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre AMI ile biten kelimeler

25 harfli

bütünleyici benlik kuramı, dönemsel bütçeleme kuramı, ekonometri paket programı, enerji seviyesi diyagramı, eşlenmiş ikililer yordamı, geleneksel portföy kuramı, Guttman ölçekleme yordamı, iki adımlı Durbin yordamı, ikinci etkin ücret kuramı, kabul örneklemesi yordamı, konferans hizmet programı, mutlak üstünlükler kuramı, teklif eğrileri diyagramı, toplumsal sözleşme kuramı, üçüncü etkin ücret kuramı, yeniden örgütlenme kuramı

24 harfli

Avrupa Kalkınma Programı, barış için atom programı, biçimleyici bilgi kuramı, bilinen ölçümler yordamı, çoközekli gelişme kuramı, davranışsal firma kuramı, dışalım güvence programı, dönüşül ödeneklik kuramı, Edgeworth kutu diyagramı, en küçük kareler yordamı, enküçük yanlılık yordamı, faiz değerdeşliği kuramı, gensel süreklilik kuramı, geştalt (öğrenme) kuramı, James-Langa coşku kuramı, neoklasik bölüşüm kuramı, Ohlin-Samuelson programı, öğrenmede yayılma kuramı, ölçek ekonomileri kuramı, rastlantılı küme yordamı, Sperman iki-etken kuramı, ...

23 harfli

Aftalion'un para kuramı, algoritmik bilgi kuramı, belitsel kümeler kuramı, bilinen kümeler yordamı, “bouché-hustin” yoldamı, Böhm-Bawerk faiz kuramı, “brown-séquard” yoldamı, cebirsel sayılar kuramı, cehennem çemberi kuramı, Clausewitz Savaş Kuramı, Cochrane-Orcutt yordamı, çarpım ilingesel dolamı, devimsel öncelik kuramı, ekinsel döngüler kuramı, galvani-faradi akınlamı, gümrük korunması kuramı, Hannan-Rissanen yordamı, ilksavlı kümeler kuramı, insanın türeyimi kuramı, karma ölçekleme yordamı, klasik öğretim programı, ...

22 harfli

birinci basamak kuramı, BM Gönüllüler Programı, deneme-yanılma yordamı, faktör donanımı kuramı, fonksiyonların toplamı, gönüllü değişim kuramı, hızbilimsel gaz kuramı, Hicks-Hansen diyagramı, ışığın parçacık kuramı, ilingesel bölme dolamı, incelikli fiyat kuramı, karaların kayma kuramı, kareler biçimi toplamı, karınsal yatın saptamı, likidite tercih kuramı, öğrenmede etmen kuramı, örgensel toplum kuramı, örtü kalınlığı saptamı, özsel tincik karşılamı, serinin (N,pn) toplamı, toplam kareler toplamı, ...

21 harfli

aşırı tasarruf kuramı, beklenen gelir kuramı, cücüksel doku aşılamı, ekonomik taban kuramı, Engle-Granger yordamı, eşlenmiş küme yordamı, Grand-Solomon yordamı, hareket sunucu ortamı, Hecksher Ohlin kuramı, kardinal fayda kuramı, kısmi kalıntı toplamı, kör bağırsak ağızlamı, kültür çağları kuramı, kültür çevresi kuramı, modern portföy kuramı, niceleyicinin kapsamı, ölçek ayırımı yordamı, özeksel yerler kuramı, öznel olasılık kuramı, özsel yiril karşılamı, Petroff - Hauser lamı, ...

20 harfli

akma ve kayma kuramı, Avrupa İmar Programı, biçimsel sayı kuramı, birinci eniyi kuramı, birleşik alan kuramı, BM Kalkınma Programı, bütüncü ahlak kuramı, değerlendirme kuramı, değerlik bağı kuramı, denkbiçimler yordamı, dibir (dübür) kanamı, düzgeli yöney dolamı, Eicker-White yordamı, elbise dolabı kuramı, entegre mal programı, faiz paritesi kuramı, Harrod Büyüme Kuramı, hata kareler toplamı, hedonik fiyat kuramı, Holt Winters yordamı, ikiye ayırma yordamı, ...

19 harfli

AB gençlik programı, alt Darboux toplamı, asal sayılar kuramı, bağıntılılık kuramı, “barraquer” kıldamı, bırak yapsın ortamı, boğnuk debe kıldamı, bozunum yarı-yaşamı, buğu emlemi yoldamı, çoklu disk programı, değerin emek kuramı, dönüşüm yarı-yaşamı, Dünya Gıda Programı, Edgeworth diyagramı, gensel denge kuramı, güneş lekesi kuramı, Hildreth Lu yordamı, ikinci eniyi kuramı, kamu tercihi kuramı, kılavuzluk programı, kuruluş yeri kuramı, ...

18 harfli

AB ariane programı, adlandırma bağlamı, artık değer kuramı, “besredka” yoldamı, “beuttner” kıldamı, beyin zar yimuşamı, bulaşım karşıtlamı, “carrelle” yoldamı, Cumhuriyet Bayramı, çekim alanı kuramı, çene tuzlu balgamı, denizkulağı ortamı, dış Jordan kapsamı, doğal ücret kuramı, ele geçirme kuramı, evre sırası kuramı, fayda değer kuramı, genel denge kuramı, güneş saati kuramı, hızlandıran kuramı, İstanbul kaymakamı, ...

17 harfli

ağ ortamı reklamı, akyuvar yıvgalamı, antagonizm kuramı, asitane kaymakamı, “baldvin” kıldamı, beyin zar yumşamı, BM İskan Programı, “boiffin” kıldamı, “bouilly” kıldamı, bütünleşme kuramı, büyük adam kuramı, büyük itiş kuramı, cimnastik bayramı, çalıştırma ortamı, çevrecilik kuramı, çifteker sonaşamı, çöpelcan alazlamı, dengelenme kuramı, ekonometri kuramı, etkin yapı kuramı, farksızlık kuramı, ...

16 harfli

acyo faiz kuramı, akrabalık kuramı, amaçlılık kuramı, Argand diyagramı, “baracz” kıldamı, başkanlık makamı, “battey” yoldamı, “belmas” yoldamı, benci düş kuramı, Bernoullı kuramı, (bir işin) adamı, boş levha kuramı, “brandt” yoldamı, “brophi” yoldamı, bukanak yamalamı, çağrışım yordamı, çift faiz kuramı, daraltaç yordamı, doğrulama kuramı, eşbenzeti kuramı, gırtlak borulamı, ...

15 harfli

aracılık kuramı, aşamalar kuramı, ateş kaynaklamı, bağıllık kuramı, “bauer” kıldamı, beklenti kuramı, benzeti ressamı, bottini kıldamı, bölükler kuramı, brasdor yoldamı, Co-syncprogramı, çıkarma yordamı, çok renk kuramı, dingdong kuramı, dirikıl kaplamı, doğrulam kuramı, eğitim programı, erkekler hamamı, erklilik kuramı, etkenler kuramı, etkinlik kuramı, ...

14 harfli

ADFGLS yordamı, alanlar kuramı, Allah´ın adamı, araduru kuramı, baddem bayramı, Basel programı, başkapı gulamı, “beck” yoldamı, “beer” yoldamı, beñzedem olamı, benzeti kuramı, bilişim kuramı, “bond” kıldamı, boygur başlamı, büzülme kuramı, “byrd” yoldamı, çalışma ortamı, dağılım kuramı, dağılım ortamı, denetim ortamı, derney toplamı, ...

13 harfli

akarsu ortamı, Avrupa İslamı, bağak aşılamı, bağak yumşamı, bahar bayramı, Baire kaplamı, baskı ressamı, beyin yumşamı, boşanma ilamı, Bowley kuramı, burgaç kuramı, burjuva dramı, Carnap kuramı, cüzdan kuramı, Çıkrık donamı, çiğit dışlamı, çizim ressamı, değini kuramı, değişi kuramı, demons kuramı, ders programı, ...

12 harfli

Adler kuramı, ahiret adamı, alan bağlamı, arap şalgamı, aşı programı, bekâr hamamı, bilgi kuramı, bilim kuramı, Boole dolamı, bölme dolamı, bölüm dolamı, cennet taamı, cisim kuramı, çevre kuramı, çille hamamı, çizge kuramı, çizit kuramı, çöpcan aramı, damar kuramı, debe kıldamı, değer kuramı, ...

11 harfli

alan kuramı, allah adamı, ayı şalgamı, bilim adamı, Bohr kuramı, buzağı damı, cuma akşamı, Çamurhamamı, Deve Hamamı, dılak uzamı, doğu kuramı, erke kuramı, ERS yordamı, fıstık çamı, fikir adamı, gök boylamı, görev adamı, göz fırlamı, göz sızlamı, günün adamı, Hatayhamamı, ...

10 harfli

âyin dramı, başressamı, bucak damı, cumaakşamı, dava adamı, demen tamı, domuz damı, Dow kuramı, Düzlerçamı, EG yordamı, fıstıkçamı, fin hamamı, gayıt damı, gemi adamı, geyes damı, göç kuramı, göl ortamı, Halep çamı, halk adamı, hazın damı, ilim adamı, ...

9 harfli

ağa imamı, ahur hamı, Aslandamı, ayak damı, Bahçedamı, Balcıdamı, Bayırdamı, Celâldamı, dağ adamı, Denizdamı, dere damı, din adamı, domuzdamı, donuzdamı, elyordamı, Güvencamı, halepçamı, hapisdamı, kayıtdamı, Kırandamı, köy imamı, ...

8 harfli

Ağaççamı, akakdamı, arı damı, ayakdamı, Çin çamı, dağ çamı, darıtamı, delidamı, Devedamı, el adamı, elganamı, ev adamı, İmamdamı, in adamı, iş adamı, Oğuldamı, ölü damı, parakamı, raf camı, yer çamı, Yuvadamı

7 harfli

Alidamı, aş damı, bağdamı, Beydamı, dışdamı, Gündamı, malhamı, Yazdamı, dağçamı, Atadamı

6 harfli

aşdamı, devamı, haramı, sınamı, sucamı

5 harfli

acamı

4 harfli

camı, çamı, hamı, samı, şamı, yamı

Kelime Ara